Etiket arşivi istanbul hukuk burosu

ileadmin

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.İnternetin kullanımına ait legal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; saklılık ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması konusunda kararları tertip eder. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında tertip etmeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan adli mevzuları inceler. İnternet hukukunun hukukun bir hayli alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet ulaşımı ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

 

Bilişim suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

 1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Ulaşım ve Dinleme
 2. Bilgisayar Sabotajı
 3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 4. Bilgisayar Kullanılarak Düzmececilik
 5. Yasa Tarafından Savunan Bir Yazılımın Destur Alınmadan Kullanılması
 6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
 • Yasa dışı yayınlar
 • Pornografi içeren yayınlar
 • Hakaret ve Küfretme

Türkiye’de Bilişim hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin asal ve usullerin tertip etmesi emeliyle, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Tertip etmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi İle ilgili Yasa yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar tertip etmektedir.

ileadmin

Avukat Kartvizit

Avukat Kartviziti avukatın kimliği yansıtır.Aslında bu kartvizit çok önemli gözükmese de esasında çok önemlidir.Çünkü yaptığı işlev gereki insanlara ilk kendini tanıtan unsurdur.Avukat Kartvizinde neler olmalıdır derseniz ?

 • İstanbuldaki hukuk bürolarında kendi büronuzu farkını anlatan
 • Hukuk danışmanı olarak sizin farkınızı ortaya koyan ve  istanbul hukuk burosu daki  farklarını yazmalısınız.
 • Avukat Kartviziti sizin farkınızı ortaya gösterecektir.
 • Davalarda doğru analizlerle birlikte farkınızı ortaya koyan analizlerle avukatlık getirdiği pratik çözümlerle besleyiniz.

Ankaradaki hukuk büroları yada istanbuldaki hukuk büroları bunun için pek farketmez etmenlerdir.Zira avukatlar olarak farkınızı ortaya koymadıktan sonra etkili çözümler bulamazsanız anlamsızlaşır herşey.   İyi bir hukukçunun farkı ortaya koyduğu çözümler ve hayattaki bakış açısı ile düzene sokulur.Zira insanlar artık pratilk,çözümleyici,gerçekçi şeyleri önemseyen hukukçu arayışı içindeler.Bazen öyle geçer ki zamanlar ve hukukun mu    analizi

İyi avukat tahayyül edilirken gerekli esaslı unsurlardan biri de avukatın itibarıdır.Zira avukatın itibarı bazen öyle önem kazanıyor ki insanlar ilk intibadan bunu çıkarıyorlar.Zaman öyle akıyor ki bu süreçte ilk intiba önem kazanıyor.Süreler saniyeler azalırken tek önem kazanan sey tabi ki avukatın ne kadar iyi olduğudur.

 

 

öztürk hukuk bürosu ankara ,istanbuldaki hukuk büroları ,cosar hukuk burosu ,online hukuk danışmanı ,hukuk danisma ,hukuk danışma sitesi ,mas hukuk burosu ,ankaradaki hukuk büroları ,hukuk danismanligi ,istanbul hukuk burosu ,ankara hukuk burosu ,ankara hukuk burolari ,avukat kartvizit