Etiket arşivi hukuk burosu

ileadmin

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.İnternetin kullanımına ait legal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; saklılık ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması konusunda kararları tertip eder. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında tertip etmeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan adli mevzuları inceler. İnternet hukukunun hukukun bir hayli alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet ulaşımı ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

 

Bilişim suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

 1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Ulaşım ve Dinleme
 2. Bilgisayar Sabotajı
 3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 4. Bilgisayar Kullanılarak Düzmececilik
 5. Yasa Tarafından Savunan Bir Yazılımın Destur Alınmadan Kullanılması
 6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
 • Yasa dışı yayınlar
 • Pornografi içeren yayınlar
 • Hakaret ve Küfretme

Türkiye’de Bilişim hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin asal ve usullerin tertip etmesi emeliyle, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Tertip etmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi İle ilgili Yasa yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar tertip etmektedir.

ileadmin

Hukuk Siteleri

Hukuk sitelerine baktığımızda fazla bilgi kirliliği mevcut ,bu kadar kirli bilgi ile insanlar bazen neler yapacağını şaşırıyor.Hukuk buroları  bu kirli bilgiyi engellemek için ellerinden gelse de en doğrusu hukuk danışmanlık için avukata gitmektir.Avukatınız ile doğru bilgiye ulaşabileirsiniz .Forumlardaki bilgi kirlilği sizi yanlış yollara sevk etmesin .Doğrusu hukuk danışma hattıını aramak bile daha doğru bir neticeye ulaştırır sizi .Türk hukukunu internetteki doğru olmayan bilgilerle algılamaya çalışmayın

Zira her durumda bazen anlamadığınız olaylar ve hukukun analizlerle ,karmaşaık yargıtay kararları ve ictihadlarla dolu olduğunu unutmayın.Zaman öyle bir yöne doğru kayıyor ki avukatınızın vereceği bilgi bazen hayatın onarılmayacak kısmına dokunduruyor.Zamanla sürüklenen doğrular ve hukukun okyanusu arasında karmaşıklağa itilen kişiler  bilinmeden giden günler anlamsızlaştırıyor her şeyi.

Türk Hukuku ictihadlarle yargıtayın,danıştayın verdiği kararlarla doğru yöne sürüklenmeye çalısıyor.Oysa internette doğru olmayan bilgiler ile sonradan avukatın işini dahi zorlaştırırsınız.Size internetteki en doğru kaynağın son güncellenen kanun maddeleri olduğunu söyleyebilirim .Zira onları da resmi gazete sitesinden okumanızı öneririm .Bunları doğru yorumalamak içinde profesyonel destek almanızı yani bir avukata danışmanızı öneririm.Hukuki yanlışlıkların neler olduğunu şöyle gruplandırabiliriz.

 1. Zamanaşımına sebebiyet verip davayı kaybetmenize sebep olabilir.
 2. Usulen yada görev sebebiyle açılan dava reddedilebilir.Yetkisiz mahkemenin yetkili mahkemeye göndereceği süre sizin için zaman ve emek kaybıdır.
 3. Gereksiz yere yapılan her usuli işlem yeni tutacağınız avukat için de ekstra masraf olarak size yansıtılır

Ez cümle CEHALETE KURBAN GİTMEYİN .Avukata gidin.

 

 

avukat uyap girişi ,hukuk burosu ,hukuk net ,hukuk siteleri ,hukuk sitesi ,hukuk danışma hattı ,hukuk bürosu isimleri ,turk hukuk ,ücretsiz hukuk danışma hattı

ileadmin

Uyap Avukat Girişi

Uyap son zamanların online avukat platformudur.Bildiğiniz gibi ulusal yargı ağı projesi ile online dava açma ,kapatma ,icra davaları da artık daha da hızlanacak ve hukuk muhakemelerinin esası olan yargıyı hızlandırma işlevi gerçekleşmiş olacaktır.Uyap avukatlara çeşitli manada kolaylık sağlamaktadır. Nedir bunlar ?

 • Avukat Uyap vakit kazandırmaktadır
 • Avukat uyap portalı ile hızlı işlemler gerçekleşmekte ve nakit tasarrufuda sağlamaktadır.
 • Avukat uyap girişinde teknolojinin ve innavasonyonun farkına varıp ciddi mahiyette paralar kazanmaktadır.
 • Hukuk burosunun kar marjı artmaktadır.

Tüm bunlar gerçekleşirken kamunun adalet olgusu avukatın avuçlarında değil artık bilgisayar ekranlarından takip edilmektedir.Zira artık bir dosya numarasıyla uyapın mantalitesi çözümlenmekte ve insanlar ona göre bilinçlenmektedir.Avukatlar uyapı kullanırken artık daha dikkatli olmalıdır.Aslında avukat uyap girişi ve avukat portalı kolay kullanolabilir bir arayüze sahiptir.Ama her nedense yinede uyap avukat portalı ile işler yürümektedir .Uyap avukat girişleri kolayca olmaktadır.Uyap mevzuat programı ile desteklenmektedir

Vikipedia üzerinde de şu bilgiler geçmektedir.

 • Bu çerçevede UYAP ile entegrasyon sağlanan Adli Sicil Bilgi Sistemi’nden sabıka kayıtları, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Mernis’ten nüfus kayıtları ve Adres Kayıt Sistemi’nden adres kayıtları, Polis Bilgi Sistemi POLNET’ten ehliyet kayıtları, Merkez Bankasından döviz kurları, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi TAKBİS’ten tapu ve kadastro kayıtları yargı birimlerince otomatik olarak anında alınabilmektedir.
 • Gümrük Müsteşarlığı birimleri için UYAP Kurum Portalının kullanımına açılması süreci gerçekleştirilmiştir.
 • SGK birimleri ile yargı birimleri arasındaki veri alış verişinin elektronik ortamda yapılması ve SGK sistemi üzerinde UYAP kullanıcıları tarafından yapılan online sorgu sayısı günlük 75.000 adede ulaşmıştır.
 • PTT entegrasyonu sonucu tebligatların aşamaları UYAP’tan takip edilebilmektedir.
 • Kolluk kuvvetleri tarafından, aranan (hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı bulunan) kişilerin sorgusunun doğrudan UYAP’tan yapılabilmesi için UYAP ile kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Sistemi KİHBİ entegrasyonu sağlanmıştır. Kolluk kuvvetlerinin UYAP’tan aranan kişiler sorgusunu yapabilmesi sayesinde, ara süreçler ortadan kaldırıldığından her iki tarafta emek, kırtasiye ve posta gibi masraflardan tasarruf sağlanmış ve en önemlisi daha önce kayıtlardaki uyumsuzluklar nedeniyle vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.
 • Yargı birimlerince araçların trafik sicil kayıtlarına hak mahrumiyeti ekleme ve kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve araç hak mahrumiyeti ve sakınca bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılması için Emniyet Genel Müdürlüğünün Araç Kayıt Sistemi ile gerçekleştirilen entegrasyon uygulamaya konulmuştur. Araçların tescil kayıtlarına haciz ve yakalama gibi şerhlerin doğrudan yetkili UYAP kullanıcıları tarafından konulması ve kaldırılması sağlanmış, bunun sonucu olarak ara süreçler ortadan kaldırılmıştır.
 • UYAP ile Anayasa Mahkemesi arasında da elektronik ortamda veri alış verişi sağlanmış, UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen dosyaların sistem üzerinden Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmaktadır. Yargıtay’ın UYAP Sistem Merkezi, Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS’in ise UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Sadece UYAP Online Takyidat Sisteminin, faaliyete geçtiği 2009 Haziran ayından itibaren yapılan 50 milyon sorgunun personel, kırtasiye, enerji zaman kazancı göz önüne alınmadan ortalama 9 TL posta masrafı üzerinden yapılan tasarruf hesaplandığında 1 yılda sadece bu kalemden yaklaşık 450 milyon TL tasarruf yapılmıştır.

 

 

uyap avukat ,uyap avukat portali ,avukat portal uyap ,uyap avukat giriş ,uyap avukat girişi ,avukat uyap girişi ,hukuk burosu