Etiket arşivi hukuk burolari

ileadmin

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.İnternetin kullanımına ait legal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; saklılık ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması konusunda kararları tertip eder. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında tertip etmeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan adli mevzuları inceler. İnternet hukukunun hukukun bir hayli alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet ulaşımı ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

 

Bilişim suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

  1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Ulaşım ve Dinleme
  2. Bilgisayar Sabotajı
  3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
  4. Bilgisayar Kullanılarak Düzmececilik
  5. Yasa Tarafından Savunan Bir Yazılımın Destur Alınmadan Kullanılması
  6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
  • Yasa dışı yayınlar
  • Pornografi içeren yayınlar
  • Hakaret ve Küfretme

Türkiye’de Bilişim hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin asal ve usullerin tertip etmesi emeliyle, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Tertip etmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi İle ilgili Yasa yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar tertip etmektedir.

ileadmin

En iyi Hukuk Büroları

hukuk buroları

Ülkemizde de hukuk alanında devleşmiş hukuk büroları vardır.Kimi uluslararası bağlantıları güçlü kimi de lokal ve yerel davaları ile öne çıkmaktadır.Bunlardan en iyi hukuk büroları olsa da yine de lokal ,sıradan bir hukuk burosu bazen sizin için en doğru seçim olabilir.Çünkü bazen samimiyet ve içtenlik profesyonellikten çok daha önemlidir.

İstanbuldaki hukuk büroları içinde çeşitliliği en fazla olan illerimizdendir.Aslında bu çeşitlilik arasında doğru seçim sizi zorlayabilir .İzmirdeki hukuk büroları da çeşitliği açısından da istanbuldan pek farkı olmasa da onların da kendi has bir doğruluğu vardır.Hukuk büroları git gide büyüse de bazen kendi açısından ufak olanlar daha etkileyici işler yapabilmektedir.Ankara sektörü de benzer durumdadır

Ankarada hukuk büroları globelleşen dünyadan nasibini almaktadır. Küreselleşen dünya da avukatlar vizyonuna genişletemedikçe hep sorun yaşayacaktır.Aslında avukatların yabancı dil öğrenmeleri ve dünyayı algılamarı önemlidir.Zira dünyayı algılayan insanlar dil bildikçe vizyonlarını ,hayatındaki bakış açılarını genişletme imkanı bulacaktır.

Avukatların yabancı müvekkilerle çalışmaları ,dünyadaki bağlantılı davalar almaları,vizyoner olmaları ,girişimci olmaları ,hayatının sonraki aşamasında doğru işlere kanalize olmalarına fayda sağlayacaktır.Hayatlarında algıyı kırmaları gerekiyor bazen insanların .Yalnızlık olgusu arasında kalınıp salt kendi dünyasında ,ülkesinde olan işleri yapmak gerçekten hayret edicidir.Oysa insanları sevsek ve ruhumuzda var olan naturalist doğrularla algımızı güçlendirsek ve benliğimizin ötesinde var olan hayretleri yaşasak değil mi ?

 

 

yarsuvat hukuk bürosu ,en iyi hukuk büroları ,kahveci hukuk bürosu ,hukuk bürosu istanbul ,izmir hukuk büroları ,hukuk burolari ,ersin türk hukuk bürosu ,hukuk bürosu ankara ,kılıç hukuk bürosu ,garanti bankası hukuk bürosu