Etiket arşivi ankara avukat

ileadmin

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.İnternetin kullanımına ait legal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; saklılık ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması konusunda kararları tertip eder. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında tertip etmeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan adli mevzuları inceler. İnternet hukukunun hukukun bir hayli alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet ulaşımı ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

 

Bilişim suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

  1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Ulaşım ve Dinleme
  2. Bilgisayar Sabotajı
  3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
  4. Bilgisayar Kullanılarak Düzmececilik
  5. Yasa Tarafından Savunan Bir Yazılımın Destur Alınmadan Kullanılması
  6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
  • Yasa dışı yayınlar
  • Pornografi içeren yayınlar
  • Hakaret ve Küfretme

Türkiye’de Bilişim hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin asal ve usullerin tertip etmesi emeliyle, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Tertip etmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi İle ilgili Yasa yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar tertip etmektedir.

ileadmin

Ankara Avukat

Ankarada Türkiyenin ikinci büyük şehridir.Ticaret mahiyetin de büyük ciroların merkezinin bulunduğu ilimizde yine onlarca hukuki ihtilaflar bulunmaktadır.Bu ihtilaflar arasında en dikkatli olmamız gereken husus doğru avukata ve ankaradaki avukat arayışımızda dikkat etmeliyiz.Ankara da ticaretin arasında memur şehri olması sebebiyle bürokrasının da sizi uğrastırıcı meşgelesi vardır.Hukukun işleyişine mihenk taşı koyan bu bürokrası engelini doğru bir avukatla aşmalısınız .

Ankarada avukat  arama çabalarınız da öncelikle idare hukuku ve kamu hukuku alanında bilenen bürokrasi ile çalışmış bir avukatı tercih etmeniz de fayda var.Zira işlerinizi zora sokacak stajyer avukat arayanlar gibi ucuzluk peşinde koşmayın.Doğrusu avukatın emeğini önemseyiniz zira sizin için önemsemeyen emek büyük zararların gebesini gerçekleştirebilir.

Ankara da avukar rehberini kurcalayın,baroyu arayın ,kızılayı gezin ama davanız ihtilafınız için doğru avukatı aramada tembellik etmeyin .Avukat arayanlar olarak yolunuza taş koymayın zira o taş öyle bir büyür ki altında kalırsınız.Başka çareler bulamazsınız .İstanbul gibi metropollerde bile kaybolan ve adliye koridorlarda avukat arayanlar istanbullu iyi bilirler.Zira iş mahkemelerinde ,hukuk mahkemlerinde,ceza mahkemelerinde yığınlarla klasorlar beklemektedir.Hayal kırıklığı biçiminde yargı hantal hantal ilerlemektedir.Doğrusu geç giden adalet midir ? Paradoksu içinde kalsakda unutmayın avukat arayanlar olarak izmir de ve ya istanbulda temel esasları gözeterek doğru kararlar verin.

 

 

ankara avukat ,avukat ankara ,avukat arama ankara ,ankara avukat arama ,ankara avukat rehberi ,avukat arayanlar ,stajyer avukat arayanlar ,sözleşmeli avukat arayanlar ,avukat arayanlar istanbul ,izmirde avukat arayanlar ,iş mahkemesi avukatları