Etiket arşivi ağır ceza avukatları

ileadmin

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır.İnternetin kullanımına ait legal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; saklılık ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması konusunda kararları tertip eder. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında tertip etmeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan adli mevzuları inceler. İnternet hukukunun hukukun bir hayli alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet ulaşımı ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

 

Bilişim suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

  1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Ulaşım ve Dinleme
  2. Bilgisayar Sabotajı
  3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
  4. Bilgisayar Kullanılarak Düzmececilik
  5. Yasa Tarafından Savunan Bir Yazılımın Destur Alınmadan Kullanılması
  6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
  • Yasa dışı yayınlar
  • Pornografi içeren yayınlar
  • Hakaret ve Küfretme

Türkiye’de Bilişim hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin asal ve usullerin tertip etmesi emeliyle, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Tertip etmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi İle ilgili Yasa yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Yasayı’nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar tertip etmektedir.

ileadmin

İş Mahkemesi Avukatları

İş Hukuku esasında net olan bir hukuk dalıdır.İş mahkemelerinde patronlar işe çalışanlar arasındaki muhtelif olaylar çözümlenmeye çalışılmaktadır.Doğrusu bu ihtilaflar esasında işçinin,çalışanın güçlü patron karşısında hakkını araması olarak da karşılınabilir.Kapitalist ekonomi git gide müteşebbisin karını ve cirosunu önemsemiş ve ” insanca yaşam ” kavramını ,işçilere ,çalışanlara ödenecek ücretleri kar marjı artsın mantığı ile minumuma indirgemiştir.

 

Evet bu çarpık durum sosyal devlet olma gayesiyle var olan devletleri harekete geçirmiş ve o ruhi halettiye ile reformlar ,kanunlar çıkarılmıştır.İşçinin hakkı kanunlarla korunmaya çalışılmıstır.Esasında bu da işçi ile patronu arasındaki ihtilafta bu mahkemeleri yetkili kılmıştır.İş mahkemesi avukatları da genel olarak bu durum da olan baro avukatlarıdır.

İşçilerin ,çalışanların kanundan bi haber uygulamaları ile patronların doğru uygulamaya yaygınlaştırmassını ve buna uyan ictihad kararları ile bu ayarda çalışmalar yapmasını öngörmektedir.İş Mahkemeleri avukatlatı izmir de avukat arayanlar arasında en fazla yardımcı olan avukatlardır.Sizin probleminizi önemseyerek,baro avukatlığının en esaslı meselesini yaparlar.Yıllardır iş mahkemesi avukatları işcilerin ,zor da kalanların güçlü savunucu olmuşlardır.İşçi mahkemesi avukatları ve iş mahkemelerinde dönen yargıları ,davaları çözümlemeye çalışırlar.

Boşanma avukatlarına kıyasen işleri daha zordur.Ülkenin güçlü holdinglerine karşı hak aramak kolay iş olmasa gerek.Tabi türkiye avukatları olarak boşanma avukatlığı da küçümsenemez ama emin olun ki boşanma avukatları da zor sıkıntılat çekmektedir.Boşanma avukatı ilk olarak eşler arasındaki diyaloğa ve yaklaşıma göre bir çözüm bulmalıdır.

 

izmirde avukat arayanlar ,iş mahkemesi avukatları ,baro avukatları ,boşanma avukatları ankara ,türkiye avukatları ,işçi avukatları ,ağır ceza avukatları ,iş hukuku avukatları ,işçi mahkemesi avukatları ,bosanma avukatlari