Etiket arşivi ceza avukatı

ileadmin

    Online Kredi Kartı       Dolandırıcılığı

Kredi kartı dolandırıcılığı

 

Çağımızda gün geçtikçe artan dijitalleşme ile beraber kredi kartı dolandırıcılığı da her zamankinden daha popüler hale geliyor. Kredi kartı dolandırıcılığı, esas olarak, başka bir kişinin kredi kartının veya kredi kartı numarasının kullanılmasının veya kart sahibinin rızası olmadan kullanılma niyetinde bulundurulması üzerine dayanıyor.  Özetle, kredi kartı dolandırıcıları, mal veya hizmet satın almak için başkasının kredi kartı veya kredi kartı numarasını kullanır. Günümüzde en popüler yöntem kredi kart mevcut dahi olmadan yapılanıdır. Kredi kartı sahtekarlığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyorsanız,kredi kartı dolandırıcılığı için özel eğitim almış bilişim hukukunda bilgili avukat ile iletişime geçin. Bilişim hukuku avukatları, boşanma avukatı ve ticari avukatın kendi alanlarında ustalaştığı gibi bilişim alanında ustalaşmıştır.

 

 

Kredi Kartı Dolandırıcılığında kullanılan Temel Yöntemler;

 

  • Bir kredi kartını çalmak ve Çaldığı kişinin kimliğini mal ve hizmet satın almak için üstlenmek.
  • Yasa dışı olarak başkalarından kredi kartı veya kredi kartı numarası almak.
  • Kredi kartı verilerinin (Numarası, pin kodu ) çalınması.
  • Mal veya hizmet satın almak için kredi kartının kötüye kullanımı.
  • Sahte bir kredi kartı  oluşturup, kullanma.
  • Sahte bir  kimlikle kredi kartı başvurusunda bulunma.
  • Kredi kartı bilgilerini ele geçirmek için sanal dolandırıcılıkta bulunma. ( phishing )
  • Sahte kredi kartları üretimi veya kullanımı.
  • Bir başkasının adına bir kredi kartı başvurusu
  • E-ticaret  web sitelerini klonlama yolu ile ele geçirme

Kredi Kartının Mevcut Olduğu Durumlar

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiası sırasında bir kart mevcutsa, “kart mevcut” dolandırıcılığı durumuna girer. Bu, dolandırıcılık; Suç sırasında mevcut bir fiziksel kart olduğu anlamına gelir. Tipik olarak, bu tür bir suç, onu kullanan kişiye ait olmayan bir kart içerir. Sahte bir kart veya sahte kimlik altında sipariş edilmiş bir kart da bu tip içerisine girer.

Kredi Kartının Mevcut Olmadığı Durumlar

Kredi kartı Dolandırıcılığı şüphesi ile size karşı bir dava açılmışsa ve  karta, dolandırıcılık sırasında gerçekte dokunulmamış ise  “Kredi Kartının Mevcut olmadığı”  bir duruma bakıyoruz demektir. Bu tür kredi kartı dolandırıcılığı genellikle internet üzerinden ele geçirilmiş verileri, çalınan kredi kartı numaralarını ve mal veya hizmetleri uzaktan satın almak için kullanılan diğer bilgileri içerir. Kredi Kartının mevcut olmadığı suçlar genellikle çevrimiçi – online  kredi kartı dolandırıcılığı ile ilişkilidir.

Siber Suç olarak Kredi Kartı Dolandırcılığı

Kredi kartı sahtekarlığı internet üzerinden yapıldığında, siber suçlarla ilgili ek suçlamalarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Siber suçlar söz konusu olduğunda suçun ispatı   çabaları her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Kredi kartı dolandırıcılığı  “kartın mevcut olmaması” durumunda  genellikle online alışverişlerle ilişkilendirilir. İnternet üzerinden satın alımlar söz konusu olduğunda, “kartın mevcut olmaması”  durumu söz konusu olduğundan kredi kartı dolandırıcılığı,  siber suçlar kapsamına da girer.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Davalarında karşılaşılan Ek Suçlamalar

Kredi kartı Dolandırıcılığı davaları, çok nadir olarak  sadece kredi kartı sahtekarlığını   içeren davalardır. Bu durumlarda kredi kartı dolandırıcılığıyla ilişkili çeşitli diğer suçlamaları görmek nadir değildir. Bazı ek suçlamalar; kimlik hırsızlığı, siber suçlar, banka sahtekarlığı ve tel sahtekarlığını içerebilir. Bireysel davanızın kendine özgü koşullarına bağlı olarak, kredi kartı sahtekarlığıyla ilgili çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, hüküm giyerseniz, aylarca, yıllarca veya on yıllarca parmaklıkların ardında yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Kredi kartı sahtekarlığı veya benzeri başka bir suçlama ile  karşı karşıyaysanız, davanız hakkında mümkün olan en kısa zamanda bir bilişim avukatıyla konuşmanız gerekir.

Bilişim Avukatını ne zaman Aramalıyım?

Kredi kartı Dolandırıcılığı suçlamaları hafife alınacak bir şey değildir. Siz ya da sevdiğiniz bir kişi kredi kartı dolandırıcılığı suçlarıyla karşı karşıya kalıyorsa, bilişim hukuku  deneyimi olan yetenekli ve kanıtlanmış bir bilişim avukatıyla bağlantı kurmanız gerekir. Siz veya sevdiğiniz birisi,  kredi kartı sahtekarlığı nedeniyle tutuklandıysa, derhal  vaka danışmanlığı için Kule Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.

ileadmin

ceza avukatı istanbul

adam öldürme suçu ağır  ceza mahkemesinde yargılanan bir suçtur. Bu suçun yargılanması iyi bir ceza avukatı ile olmalıdır. Bu suç karşısında iyi bir savunma yapılmalıdır. Bu savunmanın iyi bir ceza avukatı ile yapılması gerekir. TCK italya’dan alınmıştır.Bu ceza avukatlığı iyi bir savunma ile olmalıdır.Bu savunmada doğru hukuki gerekçelere yön vermelidir.

ileadmin

CEZA AVUKATI

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı,ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olan avukatlara verilen isimdir.Ceza avukatının önemine ve niteliklerine değinmeden önce ceza hukuku üzerinde durmamız yerinde olacaktır.Ceza hukuku suçları,cezaları ve infaz rejimlerini düzenleyen bir hukuk alanıdır.Her ne kadar hiç suçun işlenmediği bir dünyada yaşamak hepimizin arzuladığı bir durum olsa da maalesef gerçek hayatta böyle bir durum söz konusu değildir.Dolayısıyla hukuk düzeni işlenen suçları,bu suçlara uygulanacak cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağını ortaya koymak adına ceza hukuku adı verilen hukuk dalını oluşturmuştur.Söz konusu cezalar kişilerin özgürlüklerini ve adli sicil kayıtlarını doğrudan olumsuz olarak etkilediğinden ötürü,ceza hukuku titizlik gerektiren bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ceza avukatı,ceza hukuku alanında gelişmiş bilgi ve tecrübeye sahip olup bu alanda kişilere hizmet vermektedir.Ceza davalarında gerek mağdur gerekse fail olmak her zaman zordur.Mağdurların mağduriyetlerini giderilebilmesi ve suç iddiası ile yargılanan kimselerin masum olup olmadıklarının araştırılması düzenli ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.İşlenen suçun doğru tespit edilmesi, suça karşı başvurulabilecek kanun yollarının araştırılması, faillerin ne kadar ceza alacaklarının araştırılması gibi konuların hepsi ceza avukatının uzmanlık alanına girmektedir.

Ceza avukatı,suç şüphesi altında olan kimseler adına savunma yapabilme hakkına sahiptir.Bu nedenle suç şüphesi altında bulunan kimsenin etkili bir savunma yapabilmesi adına bir ceza avukatına başvurması en doğru hareket olacaktır.Ceza avukatı, suç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli ya da sanığa hukuki yarımda bulunabilir.Soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarında da şüpheliyi temsilen savunma görevini üstlenecektir.

İyi Bir Ceza Avukatının Nitelikleri

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki iyi bir ceza avukatı bulunduğu toplumda yer alan insanları iyi bir şekilde analiz edebilir ve hümanist bir bakış açısına sahiptir.