CEZA AVUKATI

ileadmin

CEZA AVUKATI

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı,ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olan avukatlara verilen isimdir.Ceza avukatının önemine ve niteliklerine değinmeden önce ceza hukuku üzerinde durmamız yerinde olacaktır.Ceza hukuku suçları,cezaları ve infaz rejimlerini düzenleyen bir hukuk alanıdır.Her ne kadar hiç suçun işlenmediği bir dünyada yaşamak hepimizin arzuladığı bir durum olsa da maalesef gerçek hayatta böyle bir durum söz konusu değildir.Dolayısıyla hukuk düzeni işlenen suçları,bu suçlara uygulanacak cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağını ortaya koymak adına ceza hukuku adı verilen hukuk dalını oluşturmuştur.Söz konusu cezalar kişilerin özgürlüklerini ve adli sicil kayıtlarını doğrudan olumsuz olarak etkilediğinden ötürü,ceza hukuku titizlik gerektiren bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ceza avukatı,ceza hukuku alanında gelişmiş bilgi ve tecrübeye sahip olup bu alanda kişilere hizmet vermektedir.Ceza davalarında gerek mağdur gerekse fail olmak her zaman zordur.Mağdurların mağduriyetlerini giderilebilmesi ve suç iddiası ile yargılanan kimselerin masum olup olmadıklarının araştırılması düzenli ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.İşlenen suçun doğru tespit edilmesi, suça karşı başvurulabilecek kanun yollarının araştırılması, faillerin ne kadar ceza alacaklarının araştırılması gibi konuların hepsi ceza avukatının uzmanlık alanına girmektedir.

Ceza avukatı,suç şüphesi altında olan kimseler adına savunma yapabilme hakkına sahiptir.Bu nedenle suç şüphesi altında bulunan kimsenin etkili bir savunma yapabilmesi adına bir ceza avukatına başvurması en doğru hareket olacaktır.Ceza avukatı, suç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli ya da sanığa hukuki yarımda bulunabilir.Soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarında da şüpheliyi temsilen savunma görevini üstlenecektir.

İyi Bir Ceza Avukatının Nitelikleri

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki iyi bir ceza avukatı bulunduğu toplumda yer alan insanları iyi bir şekilde analiz edebilir ve hümanist bir bakış açısına sahiptir.

 

 

 

Yazar hakkında

admin administrator