Etiket arşivi bilişim avukatı

ilezeynep

Dijital Para Birimi BITCOIN

2009 yılı itibariyle iktisadi piyasalarda adını duyurmaya başlayan kripto paralar başlangıçta en düşük değere sahip olduğu dönemindeki yatırımcılarını bugün dünyanın yüksek kazanç sağlayan yatırımcılarına dönüştürmüştür. Bugün bir kripto para birimi Bitcoin de dahil  iki bine yakın dijital para dolaşımdadır. Her geçen gün bu rakam yükselmekle birlikte Bitcoin’in gelecekte değerinin arttırarak ilerleyeceği dolayısıyla diğer binlerce kripto para türlerinin de  başarısız olacağı öngörülmektedir. Bugünün şartlarında analiz edildiğinde geleceğe dönük umut vadeden en yüksek likiditeye sahip kripto paranın Bitcoin olacağı düşünülmektedir.

Daha önce de değinildiği üzere gelecekte dolaşımı artacağı öngörülen kripto para birimi veya Bitcoin‘e dair gerek yatırım yapan gerekse yatırım yapmayı düşünenler ve kripto para üzerinde sözleşme gerçekleştirecek taraflar hukuki anlam da desteği alanında deneyimli Bilişim Avukatlarından sağlamaktadırlar.

Kripto Paraların Piyasalardaki Konumu…

Uzmanların görüşünde; gelecekte küresel ekonomiyi; kripto paraların etkin dolaşım ağına sahip olduğu piyasalar beklemektedir. Tüm bu gelişmeler eşliğinde ülkeler ise kripto paralar karşısında hukuki sistemlerini revize etme yoluna başvuracaklardır. İleride piyasalara hakim olacağı düşünülen kripto paraların ekonomik piyasalar üzerindeki güçlü kazanç ağı ülkelerin kamu gelirlerinde azaltıcı etki doğuracağından, ülkelerin mevzuatlarının revizesi rasyonel seçim olacaktır.

 

Piyasalarda BITCOIN Likiditesi…

Küresel  çapta teknoloji çağı öncesi ülkelerin altın rezervleriyle orantılı olarak bastırdığı kağıt para alternatifi düşünülemeyeceği için tek takas aracı olarak kabul görüyordu. Ancak bugünün şartlarında son birkaç yılda dolaşımda olan ve küresel düzeyde likiditesi iki bine yakın dijital paranın varlığı söz konusudur. Dolayısıyla birçok finansal kuruluş kripto para işletmeleriyle mutabakat sağlamıştır. Toplamda 800 miyar dolar değerine varmış bir platformu dikkate almama riski, ileride iktisadi kuruluşların kazançlarından milyarlar değerinde kaybın söz konusu olması anlamına gelmektedir.

 

BITCOIN’ de Risk Faktörü…

Dijital ortamların esnekliği ve güvenlik duvarının erişiminde hacker saldırılarına açık olmaları ve bu noktada henüz bir güvenlik ve sigorta yetkinliğine küresel çapta sahip olunmaması sebebiyle kripto paralar sanal tehditlere açık konumdadır. Şimdiye dek kripto para piyasaları hackerların saldırısına uğramış ve nihayetinde on milyonlarca dolar değerinde kripto para çalınmıştır.

 

BITCOIN Hukuki Boyut…

Hukuk sisteminin yapısı gereği yasalar önünde ispatlama yükümlülüğü kripto para borsaları ispat sorumluluğu ülkemiz hukuk sistemi için yetersiz kalmaktadır. Kripto borsasının hangi iktisadi sınıflandırma içinde yer alacağının henüz saptanmamış olması ispat yükümlülüğünü de güçleştirmektedir. Resmi para birimi olarak genel kabul görmeyen kripto para  birimlerinin; yetkili mercilerce mal varlığı değeri olarak tanımlanmaması bu durumun sebepleri arasında gösterilebilir. Buradaki ispat yükümlülüğüne örnek verilirse; ödeme aracı olarak kripto paranın seçilmiş olduğu bir ticari işlemde; alacaklı tarafın alacağını tahsil etmesine rağmen aksini iddia etmesi halinde borçlu tarafın kendini kanıtlayacak ispat kaynaklarının söz konusu olmamasıdır.

 

Türkiye’deki durum….

Kripto paraların güvenliği açısından Türkiye’de şimdilik özel bir düzenleme yer almamasına rağmen Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçlarına ilişkin hükümler bu alanda uygulama bulabilir. Örnek vermek gerekirse TCK madde 243: (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuk aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Madde 244: (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunları bilişim suçlarına istinaden bahsi geçen kanun maddeleri kripto para hırsızlığı olarak değerlendirme imkanı söz konusudur. Kripto paraları sağlama maksadıyla dolandırıcılık veya başka bir suçun varlığı halinde ayrıca o eylemi sebebiyle failin cezalandırılması için yasal bir engel bulunmamaktadır.

ileadmin

    Online Kredi Kartı       Dolandırıcılığı

Kredi kartı dolandırıcılığı

 

Çağımızda gün geçtikçe artan dijitalleşme ile beraber kredi kartı dolandırıcılığı da her zamankinden daha popüler hale geliyor. Kredi kartı dolandırıcılığı, esas olarak, başka bir kişinin kredi kartının veya kredi kartı numarasının kullanılmasının veya kart sahibinin rızası olmadan kullanılma niyetinde bulundurulması üzerine dayanıyor.  Özetle, kredi kartı dolandırıcıları, mal veya hizmet satın almak için başkasının kredi kartı veya kredi kartı numarasını kullanır. Günümüzde en popüler yöntem kredi kart mevcut dahi olmadan yapılanıdır. Kredi kartı sahtekarlığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyorsanız,kredi kartı dolandırıcılığı için özel eğitim almış bilişim hukukunda bilgili avukat ile iletişime geçin. Bilişim hukuku avukatları, boşanma avukatı ve ticari avukatın kendi alanlarında ustalaştığı gibi bilişim alanında ustalaşmıştır.

 

 

Kredi Kartı Dolandırıcılığında kullanılan Temel Yöntemler;

 

  • Bir kredi kartını çalmak ve Çaldığı kişinin kimliğini mal ve hizmet satın almak için üstlenmek.
  • Yasa dışı olarak başkalarından kredi kartı veya kredi kartı numarası almak.
  • Kredi kartı verilerinin (Numarası, pin kodu ) çalınması.
  • Mal veya hizmet satın almak için kredi kartının kötüye kullanımı.
  • Sahte bir kredi kartı  oluşturup, kullanma.
  • Sahte bir  kimlikle kredi kartı başvurusunda bulunma.
  • Kredi kartı bilgilerini ele geçirmek için sanal dolandırıcılıkta bulunma. ( phishing )
  • Sahte kredi kartları üretimi veya kullanımı.
  • Bir başkasının adına bir kredi kartı başvurusu
  • E-ticaret  web sitelerini klonlama yolu ile ele geçirme

Kredi Kartının Mevcut Olduğu Durumlar

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiası sırasında bir kart mevcutsa, “kart mevcut” dolandırıcılığı durumuna girer. Bu, dolandırıcılık; Suç sırasında mevcut bir fiziksel kart olduğu anlamına gelir. Tipik olarak, bu tür bir suç, onu kullanan kişiye ait olmayan bir kart içerir. Sahte bir kart veya sahte kimlik altında sipariş edilmiş bir kart da bu tip içerisine girer.

Kredi Kartının Mevcut Olmadığı Durumlar

Kredi kartı Dolandırıcılığı şüphesi ile size karşı bir dava açılmışsa ve  karta, dolandırıcılık sırasında gerçekte dokunulmamış ise  “Kredi Kartının Mevcut olmadığı”  bir duruma bakıyoruz demektir. Bu tür kredi kartı dolandırıcılığı genellikle internet üzerinden ele geçirilmiş verileri, çalınan kredi kartı numaralarını ve mal veya hizmetleri uzaktan satın almak için kullanılan diğer bilgileri içerir. Kredi Kartının mevcut olmadığı suçlar genellikle çevrimiçi – online  kredi kartı dolandırıcılığı ile ilişkilidir.

Siber Suç olarak Kredi Kartı Dolandırcılığı

Kredi kartı sahtekarlığı internet üzerinden yapıldığında, siber suçlarla ilgili ek suçlamalarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Siber suçlar söz konusu olduğunda suçun ispatı   çabaları her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Kredi kartı dolandırıcılığı  “kartın mevcut olmaması” durumunda  genellikle online alışverişlerle ilişkilendirilir. İnternet üzerinden satın alımlar söz konusu olduğunda, “kartın mevcut olmaması”  durumu söz konusu olduğundan kredi kartı dolandırıcılığı,  siber suçlar kapsamına da girer.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Davalarında karşılaşılan Ek Suçlamalar

Kredi kartı Dolandırıcılığı davaları, çok nadir olarak  sadece kredi kartı sahtekarlığını   içeren davalardır. Bu durumlarda kredi kartı dolandırıcılığıyla ilişkili çeşitli diğer suçlamaları görmek nadir değildir. Bazı ek suçlamalar; kimlik hırsızlığı, siber suçlar, banka sahtekarlığı ve tel sahtekarlığını içerebilir. Bireysel davanızın kendine özgü koşullarına bağlı olarak, kredi kartı sahtekarlığıyla ilgili çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, hüküm giyerseniz, aylarca, yıllarca veya on yıllarca parmaklıkların ardında yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Kredi kartı sahtekarlığı veya benzeri başka bir suçlama ile  karşı karşıyaysanız, davanız hakkında mümkün olan en kısa zamanda bir bilişim avukatıyla konuşmanız gerekir.

Bilişim Avukatını ne zaman Aramalıyım?

Kredi kartı Dolandırıcılığı suçlamaları hafife alınacak bir şey değildir. Siz ya da sevdiğiniz bir kişi kredi kartı dolandırıcılığı suçlarıyla karşı karşıya kalıyorsa, bilişim hukuku  deneyimi olan yetenekli ve kanıtlanmış bir bilişim avukatıyla bağlantı kurmanız gerekir. Siz veya sevdiğiniz birisi,  kredi kartı sahtekarlığı nedeniyle tutuklandıysa, derhal  vaka danışmanlığı için Kule Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.