Boşanma Avukatı Küçükçekmece

ileadmin

Boşanma Avukatı Küçükçekmece

 

 

BOŞANMA AVUKATI

Boşanma Avukatı , Boşanma davaları; aile hukuku içerisinde yer alan evlilik birliği içerisindeki eşleri (karı-kocayı) ve varsa müşterek çocukları doğrudan etkileyen bir dava türüdür. Boşanma davaları sonuçları itibariyle tarafların boşanmalarını belirlediği gibi aynı zamanda velayet, tazminat, nafaka, düğün takıları, mal paylaşımı gibi konuları da etkileyen ve içinde barındıran davalardır.

Boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayırabiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Eşler arasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için resmi nikah tarihinden itibaren eşlerin 1 yıl evli kalması ve eşlerin her ikisinin de boşanma hususunda ve aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat, düğün takıları, mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde müşterek çocuk var ise velayetin kendisinde olmayan tarafın çocuk ile kuracağı kişisel ilişki konularında da anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı protokol haline getirmeleri gerekmektedir. Tarafların protokol haline getirdikleri bu anlaşmayı aynı zamanda duruşma günü hakim karşısında hazır olup bir de sözlü olarak kabul etmeleri gerekmektedir. Eşlerden biri duruşma günü duruşmaya katılmaz veya imzaladığı protokolden vazgeçerse boşanma gerçekleşmez. Evlilik birliği içerisinde müşterek çocuk var ise hakim çocuğun menfaatine olan kararları re’sen dikkate alır ve anlaşmalı boşanmalarda sıkça rastlanan bir durum olarak çocuğa ilişkin nafakanın re’sen arttırılmasına karar verip tarafların bu şekilde boşanmayı kabul edip etmediğini sorabilir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Medeni Kanun boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak ikiye ayırmıştır. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmak isteyen taraf kanunda belirtilen genel veya özel sebeplere dayanarak dava açıp boşanmayı talep edebilir. Çekişmeli boşanma davalarında genel veya özel sebeplere dayanarak davayı açan eş diğer eşin evlilik birliği içerisindeki kusurlarını ispat etmekle yükümlüdür.

Davalı konumundaki eş ise evliliğe dair ispat edilebilir nitelikte iddialara sahip ise boşanma davası açan eşe, karşı dava açabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında bazen her iki taraf da boşanmayı istese de velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamadıkları için bu uyuşmazlıklara yine çekişmeli boşanma davasında devam edilmektedir.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Türk hukuk sisteminde boşanma davaları için boşanma avukatı tutma zorunluluğu yasal olarak bulunmamaktadır. Boşanmak isteyen her birey mahkeme huzurunda kendini savunabilir, hakimden boşanmayı talep edebilir. Ancak gerek boşanma davası  ile ilgili bazı teknik hususlar gerek boşanma davası neticesindeki olası sonuçlar nedeniyle uzman bir boşanma avukatından yardım almak tarafların menfaatine olan bir durumdur.

Boşanma davaları önemli hukuki sonuçları olan ayrıntılı davalardır. Bu sebeple boşanma avukatı her bir ihtimal doğrultusunda size olası sonuçlar hakkında gerekli bilgileri vermektedir.

Boşanma Avukatı ,  Boşanma davası açarken sebeplerin çok iyi bilinmesi ve belirlenmesi, dilekçelerin bu neticede hazırlanması, delillerin çok iyi belirtilmesi nelerin delil olarak kullanılabileceğinin bilinmesi ve süresi içerisinde ortaya konması aynı zamanda boşanma davası sürecinde sürelerin iyi takip edilmesi gerekmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre boşanma davaları önemli sürelere bağlanmıştır. Bu süreçte tarafların bu süreleri kaçırmaları bazı haklarını kaybetmelerine yol açmaktadır. Misal olarak süresi içerisinde tanık listesini bildirmeyen veya delillerini sunmayan, süreyi kaçıran veya unutan taraf bir daha tanık dinletemeyecek, delil sunamayacak ve bu haklarını kaybedecektir. Boşanma Avukatı ,  Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için uzman bir boşanma avukatından yardım almanız neticesinde avukatınızın sizin yerinize her türlü teknik ayrıntıyla ilgilenmesi sizin maddi ve manevi olarak en az yorgunlukta bu süreci atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Boşanma sürecinde teknik sebepler nedeniyle dava talebinin reddedilmesi halinde ise taraflar 3 yıl boyunca bir daha aynı sebep ile dava açamayacaklardır. Boşanma Avukatı , Yani boşanma avukatına başvurulmaması halinde tarafların usul veya esas hakkında yaptıkları hatalar neticesinde davaları reddedilirse taraflar aynı sebeple dava açma haklarını 3 yıl kaybedecekler ve tekrar dava açabilmek için 3 yıl daha beklemek zorunda kalacaklardır.

Yazar hakkında

admin administrator