Etiket arşivi yoksulluk nafakası

ileadmin

Nafaka İcra Takibi

Nafaka İcra Takibi

Nafaka; boşanma davası sırasında ya da tarafların boşanmasının sonucunda müşterek çocuk var ise çocuğun eğitim-öğretim, kişisel masrafları vb. harcamaları için ve az kusurlu eş lehine geçimini sağlaması açısında mahkeme kararıyla diğer eş tarafından ödenmesi istenen meblağdır. Nafaka  3’e ayrılmaktadır.

  • Tedbir Nafakası (boşanma davası sırasında hükmedilen nafaka)
  • Yoksulluk Nafakası (boşanma davası sonucunda az kusurlu eşe ödenmesi hükmedilen nafaka)
  • İştirak Nafakası  (boşanma davası sonucunda çocuğa ödenmesi hükmedilen nafaka )

Tedbir nafakası boşanma davası sırasında karar verilen nafaka türüdür. Tedbir nafakası ara kararla verilen bir nafaka olması sebebiyle ara kararın verildiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu durumda tedbir nafakası ödemesine karar verilen eş bu karardan itibaren  aksi bir karara kadar her ay düzenli olarak nafakayı ödemekle yükümlüdür.

Eğer tedbir nafakası ödemesine hükmedilen eş herhangi bir ödeme yapmazsa bu durumda diğer eş nafaka için icra takibi başlatabilir. Bu hususta verilen karar ara karar olması sebebiyle yani bir kesinleşmesi olmadığından kişilerin tedbir nafakasının hükmedildiği ara karar ile icra dairesine başvurup ilamsız icra takibi başlatma hakkı mevcuttur.

Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası ise boşanma davasının neticelenmesi ile hükmedilir. Yoksulluk nafakası boşanma davası sonucunda daha az kusurlu eşe ödenmesi hükmedilen , iştirak nafakası ise çocuk için hükmedilen nafaka türüdür.

Yoksulluk ve iştirak nafakalarını ödemesi gereken eş karar kesinleştikten itibaren eşe ve çocuğuna her ay düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Bazen eşler nafaka ödeme yükümlülüğünden kaçmaktadırlar. Bu durumda yoksulluk ve iştirak nafakası alacakları için temyiz kararı beklenmeden de icra takibi başlatılabilir. Kişiler mahkeme kararı ile icra takibi başlatma haklarına sahiptirler. Yoksulluk ve iştirak nafakalarında verilen karar nihai karar olması sebebiyle icra takibini ilamlı icra olarak başlatılabilir. Eğer nafaka ödemekle yükümlü olan kişi kendisine tebliğ edilen ödeme emrine rağmen halen nafakayı ödemez ise ilgili kişinin icra mahkemesine yapacağı şikayet üzerine 3 ay tazyik hapsine tabii tutulur.

Kişiler toplu nafaka alacakları içinde icra takibi başlatabilirler. Ancak burada dikkat edilecek husus 10 yıllık zamanaşımı süresine dikkat etmeleridir. Yani kişiler geriye dönük olarak 10 yıllık toplu nafaka borçları için icra takibi başlatabilirler.