Etiket arşivi hukuk danışmanı

ileadmin

Ticaret hukuku

Ticaret hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Fertler arasındaki ticari ilişkileri tertip eder.

Kararlar, temel olarak Ticaret Yasay’nda toplanmıştır (2011’da 6102 sayılı yasa). Ayrı olarak Anapara Piyasası Yasayı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasayı ticaret hukuku yasalarındandır.

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler,cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Vesikalarla alakalı hukuk, değerli evrak başlığında toplanmıştır. Tertip etme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Değerli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

 

Ticaret hukukunun kapsamına giren diğer hukuk dalları

  1. Ticari İşletme Hukuku
  2. Şirketler Hukuku
  3. Taşıma Hukuku
  4. Deniz Ticareti Hukuku
  5. Rekabet Hukuku
  6. Fikri Mülkiyet Hukuku
  7. Anapara Piyasası Hukuku