Etiket arşivi evlat edinme

ileadmin

EVLAT EDİNME DAVASI

Evlat Edinme Davası

Evlat edinme günümüzde çocuk sahibi olamayan birçok çift tarafından başvurulan hukuki bir yoldur. Kişiler bu süreçte mutlaka evlat edinme davası açmakla yükümlüdür.

Öncelikle evlat edinilen kişinin evlat edinen aile tarafından bir süre bakılması ve eğitim görmesi gerekmektedir. Zira evlat edinmenin öncelikle çocuğun yararına olması gerekmektedir. Ancak kanunumuzda evlat edinmek için aranan bazı şartlar mevcuttu.

Evlat edinilecek kişi 18 yaşından küçük ise onu evlat edinecek ailenin en az 5 yıl evli kalmış olmaları veya eşlerin her ikisinin de 30 yaşından büyük olmaları evlat edinme konusunda ikisinin de rıza göstermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda evlat edinilecek çocuğun ana babasının rızası gerekmekte olup eğer çocuk çocuk esirgeme kurumu veya benzeri bir kurumda kalıyorsa o kurum tarafından atanacak vasinin onayı gerekmektedir.

Evlat edinilecek kişi şayet 18 yaşından büyük ise evlat edinecek kişinin 5 yıl süreyle evlat edineceği kişiye bakması herhangi bir altsoyunun olmaması ve evlat edineceği kişi ile arasında en az 18 yaş bulunmalıdır. Yne evlat edinilecek kişinin bu hususa rızası gerekmektedir.

Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra evlat edinme davası açılmalıdır. Evlat edinme davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Burada bakılan ilk işlem evlat edinme şartlarının sağlanıp sağlanmadığı ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesidir. Evlat edinme davasının ortalama süresi mahkeme ne kadar hızlı da olsa bilirkişi raporları emniyete yazılan müzekkereler nedeniyle 5-6 ay sürmektedir. Evlat edinme davası sonucunda evlat edinilen kişi anne-babanın yasal mirasçısı olacak olarak soy bağına geçecektir.

Evlat edinme davası sırasında kişiler bu olayı gizli tutmak istediklerini beyan ederlerse mahkeme bu dosya üzerinde gizlilik kararı vermektedir.