Etiket arşivi anlaşmalı boşanma

ileadmin

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus usulüne uygun yazılmış boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi yazarken davanın reddedilmemesi veya daha sonra bir hak kaybı yaşamamak için boşanma sebeblerinin tek tek bildirilmesi bu sebeplerin gerekçeleri varsa delilleri ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrıldığından dilekçelerde ikiye ayrılmaktadır. Eğer taraflar anlaşmalı boşanıyorlar ise bu dilekçeler daha kısa olmakla beraber bu dilekçelere mutlaka eşler tarafından imzalanan boşanma protokolünün eklenmesi zorunludur.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde ise taraflar boşanma hususunda veya boşanmanın neticesindeki diğer unsurlarda anlaşmaya varamadıkları için boşanma sebebi olan hususları varsa gerekçe ve delilleri ayrıntılı şekilde yazmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi,Aşağıdaki anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için yazılabilecek bir dilekçe örneği yer almaktadır.

KÜÇÜKÇEMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : MERVE KILIÇ ( TC Kimlik No )

ADRES   : Gültepe Mahallesi Eren Sokak 14/4 Küçükçekmece– İSTANBUL

DAVALI : MEHMET KILIÇ ( TC Kimlik No )

ADRES   : Gültepe Mahallesi Eren Sokak 14/4 Küçükçekmece– İSTANBUL

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava

dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar 02/0672016  tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik tarihi itibariyle delil olarak sunulacak nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten olan müşterek çocukları yoktur.( Eğer müşterek çocuğunuz var ise çocuğun adını ve doğum tarihini içerecek şekilde dilekçede belirtip protokolde çocuğun velayetini ve nasıl biri kişisel ilişki kurulacağını belirtiniz )

Taraflar evlendikten bir süre sonra ortaya çıkan sorunlar, aralarında yaşanılan tartışmalar , fikir ayrılıkları, birbirlerine saygılarını yitirmelerine ve akabinde evliliğin çekilmez bir hal almasına sebep olmuştur.İşbu yukarıda belirtilen sebepler neticesinde evlilik birliğinin devam ettirilmesi imkansız hale gelmiştir. Taraflar ise aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ve hukuki deliller neticesinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili sair yasa

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerle davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğini kabul ettiğinden, anlaşma göz önüne alınarak TMK 166/3 maddesi gereğinde boşanmalarına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 02.07.2018

DAVACI DAVALI

Merve KILIÇ Mehmet KILIÇ

(İmza)                (İmza)

EK : Anlaşmalı Boşanma Protokolü