Boşanma Davasının Sebepleri

ileadmin

Boşanma Davasının Sebepleri

Boşanma Davasının Sebepleri

Boşanma geçerli olarak kurulmuş evlilik birliğinin kanunda belirtilen sebeplerle mahkeme kararıyla son bulmasıdır. Boşanmanın sebepleri Medeni Kanunda şu şekilde belirtilmiştir.

Genel Sebepler

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Boşanma Davasının Sebepleri, Evlilik birliğinin temeli eşlerin uyumlu bir şekilde yaşamaları üzerine kurulmuştur. Eğer evlilik birliği içerisinde sürekli geçimsizlik , kavga vs. varsa ve evlilik birliği artık çekilmez hale gelmişse  taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından dolayı boşanmak isteyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Davasının Sebepleri, Tarafların artık evlilik birliğini yürütemeyeceğine inanıp  her konuda anlaşarak mahkemeye başvurmaları sonucunda mahkeme boşanmalarına karar verir. Ancak bunun için tarafların 1 yıl evli kalmaları gerekmektedir. Buradaki amaç evlilik kurumunun kutsal olduğunun farkına varılmasının istenmesidir.

Özel Sebepler

Zina

Boşanma Davasının Sebepleri, Zina eşlerden birinin diğer bir cins ile cinsi münasebetinin olmasıdır. eş boşanma zinayı öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşmektedir.Eğer taraf zina yapan tarafı affetmişse dava hakkı yoktur.

Hayata Kast ve Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Boşanma Davasının Sebepleri, Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşmekle birlikte affeden tarafa dava hakkı tanınmamaktadır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Boşanma Davasının Sebepleri, Şayet eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşamasının diğer eşten beklenememesi ihtimalinde, bu eş TMK m.163 uyarınca suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle her zaman boşanma davası açabilmektedir.

Terk

Boşanma Davasının Sebepleri, Terk, spesifik olarak boşanma sebepleri arasında değerlendirilen ve diğer özel boşanma sebeplerine göre şekil olarak uyulması gereken bir takım prosedürleri içinde barındıran, TMK m.164 kapsamında hüküm ifade eden bir boşanma sebebidir. Bu maddeye göre, eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilmekle birlikte diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılmaktadır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunmalıdır. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılmakta; ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamamakta ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe de dava açılamamaktadır.

Akıl Hastalığı

Boşanma Davasının Sebepleri, TMK m.165 kapsamında düzenlenen akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davasında ise öncelikle eşlerden birinin akıl hastası olması ve bu yüzden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hâle gelmesi şartları aranmakla birlikte hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmî sağlık kurulu raporuyla da tespit edilmesi gerekmektedir.

Yazar hakkında

admin administrator