Miras avukatı

ileadmin

Miras avukatı

Miras avukatı miras hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu alana giren her türlü hukuki sorunları çözen kişidir.Miras sebebiyle doğan olumsuzlukları sonuca oluşturmayı sağlayan müvekkillilinin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmaktadır.Miras hukuku alanında doğacak olan problemlerinin çözüme ulaşmasının yanı sıra miras avukatları, bu alanda hukuki danışmanlık hizmetleri de vermektedir. miras avukatı, miras hukuku konusunda deneyimli ve aynı zamanda gerekli şartnameleri uygulayacak nitelikte olmalıdır. Alanında uzman miras avukatı, müvekkili adına gerekli hukuki işlemleri yapacak ve gereksiz prosedürleri hallederek hızlı bir şekilde miras konusu olan  davanın sonucuna bağlanmasını sağlayacaktır.

2.Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras avukatı, veraset ilamı alınması konusunda hizmet verebilir.

Vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptal edilmesi konularında da işlem yapabilir.

Bunların yanı sıra saklı paya sahip mirasçılar tarafından açılan tenki davaları ve mirasın reddi davası açılması konusunda da müvekkiline yardımcı olmaktadır.

Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması esnasında bir miras avukatından yardım alınması daha iyi olur.Bunun sonucunda da  miras avukatı bu konuda da fikrinin alınması gereken ilk kişi olarak karşımıza çıkabilir .

Son olarak şunu söylemeliyim ki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması için de bir miras avukatının fikrinin alınmadı en doğru tercih olacaktır. Miras hukuku alanında uzman avukat, gerek miras davalarında gerekse miras hukuku konusunda gerçekleştirilebilecek olan her türlü hukuki dava ve işlemler de  kesinlikle  başvurulması gereken kişidir.

Miras Davalarında Miras Avukatının Rolü

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Türk hukuku sisteminde miras hukuku ile olan davalara bir avukat tarafından temsil edilmek bir zorunluluk değildir. Yani miras davalarında avukat tutulmasa da olur.

Öte yandan, hukuk bilgisi yeterli olmayan davacıların tenkis, saklı pay, muvazaa vb. miras hukuku kavramlarını bilmeyen ve miras hukukunun teknik bir hukuk dalı olması sebebiyle avukatsız miras davası açılması sonucunda beklenen sonucun elde edilmesi mümkün olmayacaktır ki uygulamada avukatsız miras davası açılması durumuna da rastlamak pek olası değildir.

Yazar hakkında

admin administrator