Boşanma Avukatı

ileadmin

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

 Boşanma avukatı temel olarak “boşanma avukatı arıyorum” diyenlerin başvurduğu bir avukattır.Adliyelerin yoğunluğu ve bu alanda uzman avukat tutmanın önemi sebebi ile İstanbul boşanma avukatları bulmak açısından önemli bir şehirdir.Boşanma davalarının hızlı ve kusursuz bir biçimde sonuçlanması boşanma sonrasında ki bir takım hukuki sorunlar yaşanmaması açısından boşanma ve aile hukuku konusunda uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz.Ancak boşanma süreçlerinin basite alınması internetten bulunan dilekçe veya protokol örnekleriyle hareket edilmesi çoğu zaman ciddi ve telafisi zor hukuki prob şehirdir en hak kayıplarına yol açabilmektedir.Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı boşanma davalarında,tedbir taleplerinin zamanında ve  gereği gibi belirtilmemesi,boşanma dilekçesi içeriğinde bulunması gereken bir takım kritik ifadelerin yer almaması,dilekçede bulunması sakıncalı olabilecek hususların dilekçeye yazılması,delillerin gereği gibi belirtilmemesi,hukuk muhakemesi kanununda (HMK) belirlenmiş olan kesin sürelin kaçırılma ihtimali,iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi temel ve kritik usul kuralların riayet edilmemesi tarafların çok ciddi hak kaybına uğramasına hatta sonradan aleyhlerine açılabilecek bir takım davalara neden olabilmektedir.Bu itibarla boşanma hukuku konusunda uzman olan bir boşanma avukatı ile hareket edilmesi her zaman tavsiye edilmektedir.

 Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı anlaşmalı boşanma,çekişmeli boşanma,boşanma protokolü,evliliğin iptali,mal rejimi,nafaka davası,velayet davası ve velayet değiştirilmesi,iddet süresi ve iddetin kaldırılması konularında uzman olan bir avukattır.Dolayısıyla aile hukuku alanına giren bu tür davalarda olumlu netice almak ve hak kaybına uğramamak bakımından boşanma uzmanı bir avukat ile çalıışmak son derece önemlidir.Boşanma davaları ve aile hukukuna giren diğer davalar sıkı usul kurallarına bağlı olduğundan yapılacak bir takım hataların maalesef telafisi bulunmamaktadır.Dolayısıyla boşanma avukat aramak ve boşanma alanında tanınmış avukat bulmak boşanma davalarının kusursuz seyri ve lehe sonuçlanması için gereklidir.

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları temel olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak iki çeşittir.Anlaşmalı boşanma davaları,daha az maliyet ve zaman gerektirdiğinden her zaman çekişmeli boşanma davasına göre daha avantajlıdır.Bir boşanma davası boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabileceği gibi çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası,şartları olunması halinde davanın her aşamasında sonradan anlaşmalı bir boşanma davasına dönüşebilmektedir.Ancak bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlandırılabilmesi için taraflar her hususta tam bir mutabakata varması gerekir.Eğer taraflardan birinin talebini diğer taraf kabul etmiyorsa anlaşma zemini oluşmayacaktır.Dolayısıyla boşanmak isteyen tarafların öncelikle anlaşmalı boşanma zemini araması hatta bu noktada bir boşanma avukatına hukuki danışmanlık hizmeti alması eğer taraflar anlaşmalı boşanma konusunda anlaşamıyor ise son noktada çekişmeli boşanma davasını tercih etmelidir.

Boşanma Davasının Süresi

Boşanma avukatlarına en sık sorulan soruların başında dava süresi gelmektedir.Boşanma davaları,davanın açılığı yere,davanın türüne ve hangi gerekçeyle açıldığına,dava konusu olayların karmaşıklığına ve boşanma uzmanı olan bir avukat ile hareket edilip edilemediğine göre farklı süreler alabilmektedir.İster çekişmeli isterse anlaşmalı boşanma davası söz konusu olsun,hataların oluşmasına meydan verilmeden ve usul hataları yapmadan sorunsuz ve en hızlı biçimde boşanmak için boşanma avukatı ile hareket edilmesi son derece önemlidir.

 

Yazar hakkında

admin administrator