İstanbul Boşanma Avukatı

ileadmin

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma

Ülkemizde boşanma davalarına sık sık mevzu olan boşanma isteği, Genel Boşanma Sebeplerinden olan Evlilik Birliğinin Sarsılması ( Şiddetli Geçimsizlik ) nedenine dayanmaktadır.

Medeni Kanunun 166. Maddesince;

“Evlilik birliği, ortak yaşamı sürdürmeleri kendinden beklenemeyecek derecede esasından sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirti edilen durumlarda, davacının eksikliği daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması kaliteninde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir fayda kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. …” denilmiştir.

İlgili yasa maddesinden de anlayabileceğiniz gibi hakimin boşanmaya karar verebilmesi için İki şart aranmış olup, “evlilik birliğinin esasından sarsılmış olması” ve “ortak yaşamın çekilmez duruma gelmiş olması” koşullarının eş zamanlı parasal vakada bulunması gereklidir. İlk şart olan evlilik birliğinin esasından sarsılmış olması şartı, eşler arasında “geçimsizlik” ve/ya da “uyuşmazlık” olmasıdır ve bu geçimsizlik ve/ya da uyuşmazlığın evlilik birliğini esasından sarsacak derecede “ciddi” ve “kuvvetli” olması gereklidir.

Aynı vakitte eşler arasında olan geçimsizlik ve/ya da uyuşmazlığın, İkinci şart olan ortak yaşamı çekilmez duruma getirmiş olması da kuraldır.

İlgili boşanma nedeni eksiklika dayanan bir boşanma nedeni değildir. Eşlerden her İkisi de eksikliklu olsa ya da her İkisinin de eksikliği bulunmasa bile boşanma davası açılabilir. Bununla birlikte alakalı hüküm gereğince; davacının eksikliği daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunmaktadır.

Kusurlu doğrultua boşanma davası açama hakkı verilmişse de İçtihatlara göre, davacı tam eksikliklu, davalının da hiçbir eksikliği yoksa ve davalı davaya itiraz etmişse boşanma davası reddedilmelidir. Yani davalının davaya itiraz etmesi durumunda boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa eksikliğinun zenginliği gereklidir.

Boşanmaya karar verilebilmesi için alakalı yasa maddesinden de anlayabileceğiniz gibi; az eksikliklu eşin davaya itirazı, hakkın kötüye kullanılması kaliteninde olmalı ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir fayda kalmamalıdır. Yani az eksikliklu eşin davaya itiraz etmesi ve bu halin belirlenmesi boşanma davasının reddedilmesi için tek başına yeterli değildir.

Yazar hakkında

admin administrator