Kategori arşivi Sağlık Hukuku

ileadmin

Malpraktis Davası

Malpraktis Davası

Malpraktis davası; kişinin hastalanması veya herhangi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalması halinde bir hastane ya da tıp merkezine gittiğinde tedavi tanı veya teşhiste hekim kaynaklı beklenmedik bir zarar gelmesi sonucu açabileceği davadır. Kişinin malpraktis davası açabilmesi için meydana gelen zararın hekimin bilgisizliği, deneyimsizliği ya da tanı veya tedavide ihmali ya da kusuru olması gerekmektedir.

Hastaya uygulanabilecek her tıbbi tedavide küçük de olsa risk faktörü olduğu için meydana gelen her zarar malpraktis davası açılmasına sebep olmaz. Malpraktis davası açılabilmesi için doktorun kusurlu olup dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi gerekmektedir.

Hekimin tıp biliminin kurallarına uygun hareket etmemesi sonucunda hastaya uyguladığı teşhis veya tedavi neticesinde hastada zarar meydana gelmelidir. Mesela hastanın uygulanan yanlış tedavi sonucunda gözlerinin bir daha görmemesi veya sakat kalması vb…

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Hasta; hekimin özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı olarak kusurlu hareket etmesi sonucunda meydana gelen zarardan dolayı hekime maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ancak davanın açılabilmesi için kişinin kendisinde meydana gelen zararın hekim hatası nedeniyle meydana geldiğini, hekimin kusuru ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağının olduğunu ispatlaması gerekmektedir.

Hasta hekimin kusurlu davranışı nedeniyle açtığı davada hastane masraflarını, tekrar tedavi gördüyse tedavi masraflarını, kusurlu davranış nedeniyle çalışamadıysa çalışsaydı olacağı kazancını maddi tazminat olarak, yaşadığı elem, acı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları da manevi tazminat olarak talep edebilir.

Malpraktis Davası Nerede Açılır?

Kamuda çalışan hekimler için dava idareye açılmak zorundandır. İdare kusuru oranında hekimlere rücu edilebilir. Ancak hekim bir özel hastanede ve özel muayenehanesinde çalışıyorsa açılacak maddi manevi tazminat davaları adli yargı içerisinde açılır. Burada görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Dava direk hekime açılabileceği gibi hem hastane hem de hekime açılabilir.

Malpraktis Ceza Davası

Hekimin hastaya uyguladığı tedavi tıp biliminin geçeklerine uygunsa, olası riskler hakkında hasta aydınlatılmışsa, yapılan müdahaleyi tedavi amaçlı yapmışsa, hastanın bu tedaviye rızası var ise yapılan tedavi hukuka uygundur.

Ancak yukarıda sayılan şartlar gerçekleştirilmemişse hukuka uygunluk nedeni kalkar ve yapılan müdahale sonucunda hastada meydana gelen zararlar taksirle adam öldürme, kasten adam öldürme, kasten yaralama ya da taksirle yaralama suçlarını oluşturabilir.

Hasta bu gibi durumlarda suç duyurusunda bulunabilir ancak kamuda çalışan doktorlar için savcılığın ceza soruşturması yapabilmesi bağlı bulunduğu mülki idari amirinden izin alınması gerekmektedir. Çak özel de çalışan doktorlar için bu izine gerek yoktur.