İşçinin Fazla Mesai Alacaklarından doğan Davalar :

ileadmin

İşçinin Fazla Mesai Alacaklarından doğan Davalar :

Ülkemizde işçinin legal müddeti aşmasından doğan fazla mesai alacak davaları oldukça fazla görülmektedir.İş Yasasının 41. ve 43. Md. Fazla çalışma fiyatı ve fazla mesai konusu tertip etmiştir. Buna göre fazla çalışma, yasada belirlenmiş olan şartlar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olup, her bir saat fazla çalışma için verilecek fiyat normal çalışma fiyatının saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmelidir. Fazla mesai fiyatlarının talebinde Dava Zamanaşımı; fazla çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren beş senelik zamanaşımına tabidir.

Yazar hakkında

admin editor